תשלום לימי עיון

שם הפריטבתאריךבתאריךיום הכנסלתשלום
חברים וידידים    להזמנה לחצו
רופאים ומטפלים שאינם חברי איט"ם   להזמנה לחצו 
גמלאים וסטודנטים מתחת לגיל 30 להזמנה לחצו